Školenia trénerov

Tréner Fitnes I. | CORE - stabilizačný systém | Funkčný tréning | Tréner Fitnes II. | Základy tejpingu | TRX - systém

Ak chceš pracovať v oblasti športu a získať uznávanú kvalifikáciu, prihlás sa na akreditovaný kurz tréner fitnes I. - II. kvalifikačného stupňa.

Tréner fitnes je najkomplexnejší odborný fitnes kurz. Kladieme vysoké nároky na kvalitu a profesionalitu. Kurz je akreditovaný ministerstvom školstva a spĺňa všetky požiadavky zákona pre vyžiadanie živnostenského listu. Číslo akreditácie: 2014/1470/26754 - Tréner fitnes I. a II. kvalifikačného stupňa. Samozrejme tento kurz oprávňuje prevádzkovať samotné fitness centrum. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky obdržíte preukaz osvedčenie Tréner fitnes.

Tu si možte vybrať školenie o ktoré máte záujem. Školenie sa uskutoční iba v tom prípade ak je prihlásených minimílne 8 uchadzačov.

Počet uchádzačov je obmedzený.

Tréner Fitnes I. kvalifikačný stupeň

/

Absolventi školenia I. kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera, kondičného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých.

Forma a rozsah vzdelávania:

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 4 dní, spolu 50 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia.

Platnosť trénerskej kvalifikácie:

Na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cieľom vzdelávacieho procesu je:

• zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
• nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
• tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
• naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
• pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Podmienky vydania osvedčenia:

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Platnosť inštruktorskej kvalifikácie – je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 2 doškolení v priebehu 5 rokov, individuálnym štúdiom a vykonávaním aktívnej činnosti inštruktora.

Potrebujete si zo sebou priniesť:

• kópiu dokladu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

/
/
/
/

Podmienky prijatia:

minimálny vek 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie

Počet účastníkov:

maximálny 12
minimálny 8

Cena:

3 týždne pred kurzom - 239 Eur
2 týždne pred kurzom - 268 Eur

Termín:

01.04. - 02.04.2017 a 08.04. - 09.04.2017 (1 školenie)CORE - stabilizačný systém

/

O tréningu

Základom CORE tréningov je vybudovať silný hlboký stabilizačný svalový systém - Body Core. Ako už z názvu vyplýva, ide o jadro celého ľudského pohybu. Core systém zabezpečuje správne držanie tela a zapájanie správnych svalových skupín pri každom pohybe.

Miesto školenia:

Aréna Mariána Gáboríka

Počet účastníkov:

minimálne 5
maximálne 10

/
/
/
/

Cena:

100 Eur

Termín:

08.04.2017Funkčný tréning

/

Čo je to funkný tréning

Funkčný tréning definovaný ako komplexný tréningový program, pri ktorom je zapojených do činnosti čo najväčšie množstvo svalových skupín takou formou, aby cvičenie v maximálne možnej miere napodobňovalo klasické denné aktivity trénujúceho.

Využívame veľke množstvo pomôcok:

• Fitball
• Expandery
• Medicinbal
• Kettlebells
• Činky
• TRX
• BOSU
• FLOWIN

Miesto školenia:

Aréna Mariána Gáboríka

Podmienky prijatia:

minimálne I.kvalifikačný stupeň Tréner Fitnes

Počet účastníkov:

minimálne 5
maximálne 10

/
/
/
/

Cena:

100 Eur

Termín:

18.02.2017
01.04.2017Tréner Fitnes II. kvalifikačný stupeň

/

Absolventi školenia II. kvalifikačného stupňa získavajú štvrtú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU, majú zodpovedajúce teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách.

Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera, kondičného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Platnosť trénerskej kvalifikácie:

Na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cieľom vzdelávacieho procesu je:

• doplnenie a rozšírenie si teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch z I. kvalifikačného stupňa,
• naučiť sa vypracovávať tréningové programy, testovať výsledky cvičení,
• zvládnuť poradenstvo v oblasti správnej výživy a životosprávy,
• pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Podmienky vydania osvedčenia:

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Vypracovanie záverečnej práce.

Potrebujete si zo sebou priniesť:

• kópiu dokladu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

Forma a rozsah vzdelávania:

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 6 dní, spolu 100 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút) plus vypracovanie záverečnej práce a individuálne štúdium medzi jednotlivými časťami školenia.

/
/
/
/

Podmienky prijatia:

Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa). Prax minimálne 1 rok od získania osvedčenia I. kvalifikačného stupňa.

Počet účastníkov:

maximálny 12
minimálny 8

Cena:

3 týždne pred kurzom - 290 Eur
2 týždne pred kurzom - 350 Eur

Termín:

-Základy tejpingu

/

Školiteľ: Branislav Prekop

Je držiteľ viacerých certifikátov a licencie pre samostatnú prax v odbore fyzioterapia. Robí fyzioterapeuta pre Slovenskú hokejovú reprezentáciu, má 11 rokov praxe v odbore športová rehabilitácia a 8 rokov pracoval pre privátnu kliniku - Sportclinic Bratislava so špecializáciou na športovú traumatológiu. Zúčastnil sa aj viacerých medzinárodných kongresov v odbore športová traumatológia.

Informácie o kurze:

• trvanie kurzu je v rozsahu 17 vyučovacích hodín v priebehu víkendu (1,5 dňa)
• kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti, kde sa naučíte základné techniky použitia kineziotapingu
• v cene kurzu je zahrnutý spotrebný materiál a občerstvenie počas kurzu (káva, čaj, nealko)
• každý účastník získava certifikát o absolvovaní kurzu
• možnosť ubytovania v Aréna Mariána Gáborika

Teoretická časť:

• história kineziologického tejpovania
• základy filozofie (japonský a európsky vplyv)
• materiálové vlastnosti tejpov a rozdiel vzhľadom k tradičným páskam
• základné techniky tejpovania (svalová, väzivová, fasciálna a korekčná technika)
• príklady použitia

Praktická časť:

• základy tejpovania
• učenie základných techník kineziologického tejpovania u najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení v praxi
• praktické ukážky

/
/
/
/

Miesto školenia:

Aréna Mariána Gáborika

Cena:

190 Eur

Termín:

-TRX - systém

/

Čo je to TRX - systém

TRX je ľahký, prenosný a rýchlo nastaviteľný. Jeho nastavenie pred cvičením zaberie len pár sekúnd, takže je ideálny pre tréning v rôznych lokalitách. Po celú dobu cvičenia využívate len hmotnosť vlastného tela a intenzitu cvičenia dolaďujete naklonením, respektíve zmenou uhla oproti zaveseniu Vášho TRX.

Môžete si ho povesiť kamkoľvek:

• za konštrukciu na ihrisku
• doma na dvere
• v hotelových izbách na služobných cestách
• alebo aj v prírode na strom

Miesto školenia:

Aréna Mariána Gáboríka

Podmienky prijatia:

minimálne I.kvalifikačný stupeň Tréner Fitnes

Počet účastníkov:

minimálne 5
maximálne 10

/
/
/
/

Cena:

100 Eur

Termín:

-

sportKEMP

denné športové tábory. V športových kempoch ponúka množstvo zábavy a dni prežité v duchu športu. Môžeš za zdokonaľovať v športoch ako florbal, futbal, bedminton, basketbal, volejbal, baseball, gymnastika, lukostreľba, dračie lode a iné.

Výživový poradca

Martin Vlnka +421 907 758 685

Kontakt

Martin Vlnka, s.r.o.

Velke Stankovce 762

913 11 Trenčianske Stankovce


Telefón: +421 907 758 685

E-mail: martin@martinvlnka.sk

Social: Facebook